Sanne Katrine Ringsing, socialkonsulent

Sanne Ringsing

Født i 1972, gift og mor til tre børn og bor i Trørød.

Faglig fundament

Jeg er uddannet fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium i 1997 ­ 2001. Herudover har jeg en 2-årig systemisk – narrativ uddannelse fra MRU, Miljøterapeutisk uddannelse (MTU), og Den sociale diplomuddannelse – børn & unge fra Professionshøjskolen Metropol 2009 ­ 2014, hvor jeg bl.a. har arbejdet med:

  • teoretiske perspektiver i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier og forskellige undersøgelses­ og iagttagelsesmetoder samt risikovurderinger
  • anerkendelse og konflikthåndtering i forbindelse med forbyggende foranstaltninger i anbringelse uden for hjemmet. Endelig har jeg taget kursus i The parent – child early relational assessment scale/tidlig indsats ved cand.psych. Anne Rosenbeck. (2010) med fokus på:
  • Tidlig relationsdannelse ­ set i forhold til tilknytningsteori og dannelsen af personligheden.
  • Systematisk observation at spædbørn med henblik på at undersøge, observere og vurdere deres sarthed og sårbarhed samt ressourcer.
  • Tidlig relationsdannelse, observation af spædbørn og den helt tidlige forældre­barn kontakt
  • Observation af forældre ­ barn forholdet.
  • Observation og vurdering af et barn – forældre samspil

 

Februar 2019 Færdiggjort uddannelsen som Spædbarnsterapeut v. psykolog Inger Thormann

Ansættelser

Jeg har tidligere været ansat som koordinator og konsulent hos FABU ­ Familieplejen Børn og Unge og yderligere:

2013 – Selvstændig konsulent i Tidlig indsats med opgaver for blandt andet Københavns Kommune, Med Familien, Fabu m.fl.

2010 – 2013 Socialpædagog hos Allégården Ungecenter

2008 – 2010 Socialpædagog på Familieinstitutionen Bülowsvej

2002 – 2008 Behandlingsterapeut og teamleder, Behandlingshjemmet Egevang

2001 - 2002 Spædbørnepædagog hos Skodsborg Observations­ og Behandlingshjem

Interesseret?

Kontakt mig og hør mere

Asset 2