Socialpædagogisk konsulentbistand for kommuner

Charming brunette woman playing with her baby while sitting on a bed in her apartment at the weekend together, lazy morning, warm and cozy scene. Selective focus

Hvorfor tidlig indsats?

Forebyggelse og tidlig indsats er et centralt emne på den socialpolitiske dagsorden. Der er en bred politisk forståelse af, at det er helt afgørende, at vi bliver i stand til at sikre en tidlig indsats, så børn kan få hjælp, inden problemerne vokser sig store, og det for alvor går galt.

Tidlig indsats er imidlertid meget afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe de særligt sårbare børn.

Med min faglige baggrund og erfaring inden for stort set alle grene af det sociale behandlingsområde for familier, børn og unge er jeg vant til at arbejde i tæt dialog med kommune og statsforvaltning. Jeg sikrer sammenhæng for barnet og kan koordinere, samordne og udføre pædagogisk indsats til en helhedsindsats for barnet og familien med størst mulig effekt for alle.

Pexels Photo 225744