Pædagogisk vejledning og støtte

Stotte Til Opbygning Af Tidlig Mor Barn Relation

Formålet med indsatsen er at understøtte inklusionen af børn med særlige behov og rette fokus imod relationerne og barnets kontekst og hverdag. Den pædagogiske vejledning vil være at støtte personalet/forældrene i arbejdet med at udvikle redskaber og social inklusion i forhold til det enkelte barn.

Den pædagogiske vejledning skal i denne proces bidrage med:  at støtte og vejlede i forhold til det enkelte barn  at se nye muligheder i tilrettelæggelse af barnets hverdag  at observere og udvikle handlemuligheder og strukturering af hjælp til barnet/forældre/personale  at give overskud og vilje til at takle barnets behov.

Vejledningen og støtten kan foregå i barnets institution og/eller i barnets hjem. Det kan være ved samtaler, råd og vejledning eller som støtte til barnet.Interesseret?

Kontakt mig og hør mere

Asset 2