Observation af forældrekompetence

Jordan Whitt 142396

Jeg udfører observation af forælderens kompetencer til at varetage fuld eller delvis omsorg for barnet samt udviklingspotentiale i forhold til udvikling af yderligere forældrekompetencer – herunder motivation og samarbejdsvilje. Jeg vil lægge vægt på om forælderen kan:

– Opfatte barnet realistisk
– Danne realistiske forventninger om barnets følelsesmæssige behov
–  Danne realistiske forventninger til barnets kunnen
–  Reagere positivt i samspil med barnet
– Evnen til empati for barnet  Rumme egne følelser uden at skulle overføre eller afreagere på barnet

Interesseret?

Kontakt mig og hør mere

Asset 2