Skip to content

Tidlig indsats v. Sanne Katrine Ringsing 

Observation af forældrekompetence

Jordan Whitt 142396

Jeg udfører observation af forælderens kompetencer til at varetage fuld eller delvis omsorg for barnet samt udviklingspotentiale i forhold til udvikling af yderligere forældrekompetencer – herunder motivation og samarbejdsvilje. Jeg vil lægge vægt på om forælderen kan:

– Opfatte barnet realistisk
– Danne realistiske forventninger om barnets følelsesmæssige behov
–  Danne realistiske forventninger til barnets kunnen
–  Reagere positivt i samspil med barnet
– Evnen til empati for barnet  Rumme egne følelser uden at skulle overføre eller afreagere på barnet

Interesseret?

Kontakt mig og hør mere

Asset 2