Koordinering og afholdelse af støttet og overvåget samvær

Charming brunette woman playing with her baby while sitting on a bed in her apartment at the weekend together, lazy morning, warm and cozy scene. Selective focus

Jeg udfører samværsopgaver under beskyttede og strukturerede rammer. Dette for at støtte og udvikle relationen, beskytte barnet og at observere og beskrive samvær mellem forældre og børn. Det kan være sager fra statsforvaltningen, retsvæsenet eller socialforvaltningen. Det kan dreje sig om, at myndigheden skal træffe afgørelse i samværs­ og forældremyndighedssager, eller det kan dreje sig om at beskytte børn fra overgreb. Desuden tilbyder jeg at tilrettelægge og koordinere samværene. Jeg tydeliggør de enkelte deltageres opgaver og medvirken, således at parterne vil kunne se sig selv som aktive deltagere i skabelsen af nogle gode samvær for barnet. Jeg kan tilbyde opfølgning af samværene til brug for den videre sagsbehandling og afgørelser i tråd med det aktuelle behov.

Interesseret?

Kontakt mig og hør mere

Asset 2